Wtorek, 30 Września 2014   imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
Rejestracja Strefa użytkownika Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
 
Portal lokalny

Reklama

BURMISTRZ GRYFIC OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
Komentarzy: 0

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH i ZABUDOWANYCH położonych przy ul. OGRODOWEJ,  ŚNIADECKICH, KAMIEŃSKIEJ, WESOŁEJ, NIECHORSKIEJ, WINCENTEGO WITOSA i KLASZTORNEJ 11 W GRYFICACH ORAZ W SMOLĘCINIE w obrębie miasta nr 8, 6, 9 ,1,4,5; PRZEDMIOTEM PRZETARGÓW SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: ul. Ogrodowa w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 62/23 1.181 m2 15.000,00 zł 75.000,00 zł SZ1G/00042563/1 2. 62/26 1.364m2 16.200,00 zł 81.000,00 zł SZ1G/00042563/1 3. 62/27 1.432m2 17.000,00 zł 85.000,00 zł SZ1G/00042563/1 4. 62/28 1.436m2 16.800,00 zł 84.000,00 zł SZ1G/00042563/1 5. 62/29 1.633m2 18.000,00 zł 90.000,00 zł SZ1G/00042563/1 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT  ul. Śniadeckich w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 40/34 1.531 m2 12.200,00 zł 61.000,00 zł SZ1G/00042555/2 2. 218/2 489 m2 6.000,00 zł 30.000,00 zł SZ1G/00043887/5 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT ul. Kamieńska w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 280/2 1.243 m2 15.000,00 zł 75.000,00 zł SZ1G/00043240/8 2. 280/3   899 m2 14.000,00 zł 70.000,00 zł SZ1G/00043241/5 Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy: nr 208/2011 znak WPG.6730.290.2011 i WPG.6730.289.2011 z dnia 30.09.2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym z usługami nieuciążliwymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT ul. Wesoła  w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 88/2 1.637 m2 13.000,00 zł 65.000,00 zł SZ1G/00028222/5 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej – niskiej i wysokiej. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT ul. Niechorskiej w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 287/1 1.121 m2 15.000,00 zł 75.000,00 zł SZ1G/00036027/7 2. 287/2 1.469 m2 18.000,00 zł 90.000,00 zł SZ1G/00036027/7 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT ul. Wincentego Witosa w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 244/23 831 m2 14.400,00 zł 72.000,00 zł SZ1G/00017182/2 2. 244/24 1.095 m2 15.000,00 zł 75.000,00 zł SZ1G/00017182/2 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami. Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie 23%  podatek VAT ul. Klasztornej 11  w Gryficach Lp. Nr działki Pow. działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 77/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 101 m2, dobudówką i budynkami gospodarczymi 394 m2  22.000,00 zł 110.000,00 zł SZ1G/00039078/0 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta – strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto). Działka nr 77/8 obciążona służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych użytkowników części lub całej działki nr 77/7 – posesja przy ul. Klasztornej 12. Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami). Smolęcin Lp. Nr działki Pow.    działki       Wadium Cena wywoławcza Numer KW 1. 22/3 zabudowana budynkami niemieszkalnymi o powierzchniach zabudowy: 112 m2, 146 m2, 71 m2 i 9 m2 budynki w bardzo złym stanie technicznym 2 478 m2 14.000,00 zł 70.000,00 zł SZ1G/00025785/8 Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice: strefa rozwoju skoncentrowanej zabudowy wiejskiej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Wylicytowana cena zwolniona jest z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1  pkt. 10 i art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz.1054 ze zmianami).   P R Z E T A R G I   odbędą się  w  dniu 05 listopada 2014 r. o  godz. 11 0 0 w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Gryficach,  Plac Zwycięstwa 37,  pokój nr 102, I piętro. WARUNKIEM  przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty WADIUM w wysokości 20% ceny wywoławczej, w terminie do dnia  30 października 2014 r.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium ze wskazaniem numeru działki, w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Gryficach numer 02 9376 0001 00000 547 2001 0013.   Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość. Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. WPŁACONE WADIUM PRZEPADA w przypadku uchylenia się nabywcy od podpisania umowy notarialnej w ustalonym przez zbywcę terminie. Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej zorganizowane były w dniu: 17.07.2012r., 11.12.2012 r., 26.02.2013 r.,14.05.2013 r., 02.07.2013 r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r.; przy ul. Śniadeckich w dniu 11.12.2012r., 26.02.2013r., 14.05.2013 r., 02.07.2013r. i 22.08.2013 r., 08.10.2013 r, 06.12.2013 r..30.01.2014 r.; 30.04.2014 r. 30.07.2014 r.; przy ul. Kamieńskiej w dniu 02.07.2013 r., 22.08.2013 r., 08.10.2013r., 06.12.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r.; przy ul. Wesołej w dniu 30.04.2014 r. 30.07.2014 r.; oraz ul. Klasztornej 22.08.2013 r., 14.11.2013 r., 30.01.2014 r., 30.04.2014 r., 30.07.2014 r.; przy ul. Niechorskiej 30.07.2014 r.; przy ul. Wincentego Witosa 30.07.2014 r.   BURMISTRZ GRYFIC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA.   Szczegółowych  informacji udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach  pokój nr 125 lub 126, I piętro, tel. 91 38-532-43, 91 38-532-44                                                                                                                            BURMISTRZ  GRYFIC                                                                                                                    Andrzej  Szczygieł   więcej »
KALENDARZ
IMPREZ
 
Wyszukaj
 

 

Telefonia satelitarna TS2

Losowe firmy
 
Wyślij SMS
 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola